NOVAR Sp. z o.o.

www.novar.pl

 

INFORMACJE OGÓLNE

Konstrukcje stalowe wykonujemy wg dostarczonej dokumentacji wykonawczej. Posiadane doświadczenie i uprawnienia spawaczy pozwalają nam na wykonawstwo konstrukcji stalowych z materiałów w następujących gatunkach:

 • - stale konstrukcyjne ( S235JR, S355J2, S355J2G1W (CORTEN), P265GH, 16Mo3 )
 • - stale drobnoziarniste ( S960QL )
 • - stale nierdzewne (308L, 316L, 904L)
 • - stale chromowo-molibdenowe na zbiorniki ciśnieniowe ( 13CrMo4-5 )

Wykonawstwo konstrukcji stalowych z powyższych materiałów jest potwierdzone posiadanymi przez zakład ponad czterdziestoma kwalifikacjami technologii WPQR wg PN-EN ISO 15614-1.

Posiadamy zatwierdzone technologie spawania w zakresie grupy materiałowej 1, 3, 5
oraz 8 metodami:

 • 135 - spawanie w osłonie gazu aktywnego drutem litym
 • 136 - spawanie w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem topnikowym
 • 141 - spawanie w osłonie gazu obojętnego nietopliwą elektrodą wolframową

We wszystkich w/w metodach posiadamy wykwalifikowanych spawaczy posiadających uprawnienia zgodne z normą PN-EN 287-1. Prowadzone przez zakład prace nadzorowane są zgodnie z Systemem Zakładowej Kontroli Produkcji PN-EN 1090-1 oraz normą PN-EN ISO 3834-2. Wieloletnie doświadczenie, wysoko wykwalifikowana kadra i ścisła współpraca z firmami różnych branż pozwala na wdrażanie najnowszych technologii montażu urządzeń energetycznych i przemysłowych.


Jednostki certyfikujące naszą firmę to:

 • TÜV Nord Cert GmbH
 • TÜV Süd Industrie Service GmbH Münhen,
 • Instytut Spawalnictwa Gliwice,
 • GSI - SLV Halle
 • GSI - SLV Duisburg

KONSTRUKCJE STALOWE DLA PRZEMYSŁU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 • Przemysłowe konstrukcje technologiczne
 • Zbiorniki bezciśnieniowe, silosy, przesypy,
 • Zbiorniki ciśnieniowe,
 • Rurociągi przemysłowe cieczy i gazów,
 • Kanały wentylacyjne z zasuwami i kierownicami,
 • Konstrukcje stalowe oczyszczalni ścieków i wytwórni biogazu,
 • Konstrukcje komunikacyjne, wsporcze, pomosty, podesty,

URZĄDZENIA DLA ENERGETYKI

Obrotowe regeneracyjne wymienniki ciepła LUVO i GAVO oraz części zamienne (uszczelnienia, płyty sektorowe, urządzenia nastawcze, wieńce palczaste, koła napędowe, obudowy łożysk itp.)

 • Elementy nawęglania,
 • Elementy odsiarczania spalin,
 • Konstrukcje elektrofiltrów,
 • Kanały powietrza i spalin wraz z konstrukcją wsporczą,
 • Kominy stalowe,
 • Elementy konstrukcji stalowych chłodni kominowych i wentylatorowych

KOSZE GRZEWCZE DO OBROTOWYCH REGENERACYJNYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA LUVO

Produkowane przez nas elementy grzejne wykonywane są według technologii ALSTOM z blachy zimnowalcowanej w gatunku St12.03 (DC01) oraz CORTEN. Dostarczamy je w specjalnych koszach, które umożliwiają ich montaż w wirnikach z osią pionową i poziomą.

KONSTRUKCJE GÓRNICZE

 • Kubły górnicze do transportu ludzi i urobku,
 • Konstrukcje stalowe nadszybia,
 • Konstrukcje szybowe,
 • Elementy maszyn i urządzeń górniczych,