NOVAR Sp. z o.o.

www.novar.pl

 

URZĄDZENIA DLA ENERGETYKI


Obrotowe regeneracyjne wymienniki ciepła LUVO i GAVO oraz części zamienne (uszczelnienia, płyty sektorowe, urządzenia nastawcze, wieńce palczaste, koła napędowe, obudowy łożysk itp.)

  • Elementy nawęglania,
  • Elementy odsiarczania spalin,
  • Konstrukcje elektrofiltrów,
  • Kanały powietrza i spalin wraz z konstrukcją wsporczą,
  • Kominy stalowe,
  • Elementy konstrukcji stalowych chłodni kominowych i wentylatorowych