NOVAR Sp. z o.o.

www.novar.pl

 

DZIAŁ PROJEKTOWY

Firma Novar Sp. z o.o. poszerzyła swoją dotychczasową działalność o projektowanie,

serwis oraz dostawę elementów dla obrotowych podgrzewaczy powietrza i spalin. W

Dziale Projektowym pracują projektanci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i

praktyką.

Podstawowe kompetencje działu projektowego:

• ocena stanu technicznego podgrzewaczy powietrza przed modernizacją,

• obmiar własny lub analiza otrzymanej od klienta dokumentacji pierwotnej,

• przygotowanie wariantów modernizacji,

• analiza techniczno – ekonomiczna modernizacji w zależności od paliwa i warunków

lokalnych,

• oferta techniczna, projekt oraz dokumentacja wykonawcza, dostawy,

• nadzór autorski projektu,

• adaptacja powierzonego projektu technicznego dla potrzeb wytwarzania przez

Novar, dokumentacja wykonawcza,

• przygotowywanie dokumentacji dla porzeb remontów I modernizacji:

- części zamiennych,

- elementów grzejnych,

-elementów i wyposażenia podgrzewaczy powietrza i spalin (napędy,

zdmuchiwacze, łożyska, instalacje - chłodzenia, smarowania i gaszenia pożarów),

• nadzór nad pomiarami i ocena stanu technicznego,

• inne prace projektowo – konstrukcyjne.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.