NOVAR Sp. z o.o.

www.novar.pl

 

ZARZĄD FIRMY


Przedstawicielstwo na terenie Czech i Słowacji

Novar Sp. z o.o.
44-100 GLIWICE
ul. Towarowa 2-18
tel. +48 32 2316604
tel. +48 32 3396530
fax  +48 32 2310786
(www.novar.pl)
(sekretariat@novar.pl)Kofing-Therm s.r.o.
Ing. Milan Polák
Nábrezí SPB 457/30
708 00 Ostrava-Poruba
tel./fax +420 596 915 328,
Mobil: +420 737 238 988
(kofingtherm@seznam.cz)
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000065158
NIP 631-011-08-55
REGON 001293116
D-U-N-S ® 367483950
Kapitał zakładowy wpłacony 50.000,00 PLN
Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Gliwicach 82 8457 0008 2008 0070 9596 0001