NOVAR Sp. z o.o.

www.novar.pl

 

1. INNOWACYJNA GOSPODARKA GARR

UE UE-EFRR

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , lata 2007-2013

Priorytet 8 : Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Umowa nr: UDA-POIG.08.02.00-24-009/09-00 z dnia 04.09.2009 r

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł: "Nov@r Connect Internetowa platforma współpracy z dostawcami i odbiorcami NOVAR Sp. z o.o"

Wartość Projektu: 736.608 PLN
Wkład finansowy Unii Europejskiej: 304.050 PLN

2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

NOVAR UE


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby 

 

Beneficjent :
NOVAR Sp. z o.o. , Gliwice, ul. Towarowa 2-18

Tytuł Wniosku:
Uruchomienie usługi plazmowego cięcia blach podstawą dywersyfikacji oferty oraz optymalizacji procesów produkcyjnych realizowanych przez firmę Novar Sp. z o.o.

Numer Konkursu:
SCP-01.02.04-010/09

Numer Umowy :
UDA-RPSL.01.02.04-00-F34/09-03

Priorytet:
I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość

Nazwa i numer działania:
2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP

Nazwa i numer poddziałania:
4. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Wartość Projektu : 1.097.560,00 zł
Wartośc dofinansowania : 548.780,00 zł

 

 „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013